Nordic Metallurgy erbjuder förebyggande och avhjälpande service i form av atmosfärsanalys, speciellt för sätthärdnings- och neutralhärdnings-atmosfärer. Temperaturkontroll och temperaturjämnhetsmätning erbjuds också. Nordic Metallurgy erbjuder denna service ingående i serviceavtal eller som separata uppdrag.

Atmosfärsanalys

Genom att analysera ugnsatmosfären med avseende på olika gaskomponenter kan atmosfärens kvalitet och funktionalitet bestämmas. Det är t.ex. speciellt viktigt att utföra en gasanalys vid byte av ugnens syresond eller vid andra förändringar i ugnens utförande eller driftsätt. I Nordic Metallurgys serviceavtal ingår atmosfärsanalys i samband med kontroll eller byte av syresond.


Temperaturkontroll och temperaturjämnhetsmätning

Vid underhållsservice kontrolleras ugnens termoelement. Temperaturjämnhetsmätning sker normalt genom så kallad nio-punktsmätning där ugnens värmekammare kartläggs med avseende på temperaturavvikelser i olika positioner.