Nordic Metallurgy har en stor och bred erfarenhet av olika problemområden inom metallurgi och värmebehandling och utför på konsultbasis bland annat:

  • TEKNISKA UTREDNINGAR
  • FELANALYSER
  • PROCESSOPTIMERINGAR
  • INVESTERINGSUNDERLAG
  • RISK OCH SÄKERHETSANALYSER

Tekniska utredningar och felanalyser är exempel på uppdrag som Nordic Metallurgy åtar sig. Det kan gälla att hitta en svag punkt i en hel produktionskedja eller att vid en materialvalssituation hitta tekniskt och ekonomiskt optimala material- och processparametrar.

Processoptimering och processtrimning är nödvändigt för att få ut maximal kapacitet och kvalitet ur både ny som äldre produktionsutrustning. Nordic Metallurgy åtar sig att först undersöka teknisk förbättringspotential. Därefter utföra optimeringen efter samråd med kunden.

Vid situationer med investeringar eller uppköp behövs ofta hjälp med att snabbt ta fram beslutsunderlag, tekniska som ekonomiska. Nordic Metallurgy har stor erfarenhet och kan göra oberoende bedömningar

Risk- och säkerhetsanalyser är idag ofrånkomliga komponenter i företagens arbete att garantera säkerhet både i vad gäller påverkan på omgivningen som ren arbetsmiljö. Nordic Metallurgy genomför risk- och säkerhetsanalyser för att säkerställa de krav som myndigheter och andra organisationer ställer på installationer och utrustningar.