Lågtrycksnitrerugn till Gästrike Härdverkstad AB

Gästrike Härdverkstad blev det första härderiet i norden med att införskaffa en  lågtrycksnitrerugn. Ugnen levererades från Nordic Metallurgy i slutet av 2008 och är nu i full produktion. Ugnen är av modellen B54RN och är avsedd för lågtrycksnitrering och nitrokarburering, men är också framtagen för anlöpning under vacuum. Gästrike Härdverkstads B54RN har en effektiv maximal chargevikt och storlek av 600kg och 600 x 600 x 900 mm. Lågtrycksnitrer och vacuumanlöpningsugnar finns i standardstorlekar upp till 2000 kg lastvikt.

En orsak till att Gästrike härdverkstad valde nitrerprocessen är att den sker under lågt tryck/vakuum vilket ger en helt enastående reproducerbarhet samtidigt som gasförbrukningen är en bråkdel av den vid normal atmosfärsnitrering. Ugnens konstruktion innebär också att värmnings- och kylhastigheten är högre vilket också innebär en väsentligt lägre energiförbrukning jämfört med konventionella ugnar.

Lämna en kommentar