Ugnsleverans i samarbete med CH Evensen Industriovner AS.

CH Evensen Industriovner AS har i samarbete med Nordic Metallurgy nyligen levererat en ny anlöpnings- och glödgningugn till FIMEK AB i Filipstad. Ugnen är konstruerad och anpassad till FIMEKs speciella produktionskrav. Ugnen är utrustad med ett unikt luftströmningskoncept för att erhålla en maximal temperaturjämnhet. Ugnstypen är vidare konstruerad för att i allt väsentligt minimera underhåll och att underlätta till exempel elementbyte eller fläktbyte utan att demontera stora delar av infodring och ledplåtar etc.

Lämna en kommentar