Nordic Metallurgy – vår affärsidé är att vara en allsidig och kompetent leverantör av konsulttjänster, utrustningar och servicetjänster till nordisk stål- och verkstadsteknisk industri.

Genom en mångårig kompetens inom industrin tillsammans med ett stort närverk av underleverantörer, högskolor och institut samt andra aktörer inom branschen innebär det att en bred och djup kompetens finns tillgänglig inom området metallurgi och tillverkningsindustri vilket borgar för ett affärskoncept med kunden i centrum.

Vi åtar oss därför att lösa alla typer av problem och uppgifter som ställs inom marknadsföring och teknik. Vi åtar oss även mer omfattande projekt som till exempel utvecklingsuppdrag inför produktframtagning etc.

Anskaffning av produktionsutrustning, förnödenheter samt kunskap för specifika krav på produktionsteknik och ekonomi är därför utmaningar som vi dagligen på ett kostnadseffektivt sätt löser åt våra kunder.