Nordic Metallurgy erbjuder ett brett utbud av reservdelar till värmebehandlingsugnar exempelvis kedjor, fläktar, element, muffeldetaljer etc.

Ett brett sortiment av reservdelar finns speciellt för Ipsenugnar.

Ugnskedjor för universalugnar

Standardkedjan för Ipsenugnar är vida beprövad och godkänd. Den är tillverkad för högsta värmebeständighet och är avsedd för uppkolning, karbonitrering samt neutralhärdning och är tillverkad av två olika legeringar, RA333 och RA 310.
En lättare modell avsedd för lättare last är tillverkad av en legering, RA 310.

Läs mer

PE Oxygen probes

Process-Electronic syresonder

Nordic Metallurgy erbjuder syresonder av fabrikat Process-Electronic GmbH. Ett flertal olika sondtyper finns tillgängliga för olika typer av atmosfärer och driftsfall. CS85/87 och CCS 2000 kännetecknas av hög mekanisk hållfasthet och utmärkt värmechockbeständighet. Genom en speciell mekanism roterar själva mätcellen och garanterar ständigt kontakten mellan zirkoniumoxiden och den yttre elektroden. Konstruktionen innebär också ett förenklat underhåll med utbytbara förslitningsdetaljer. Dessa sonder kan med fördel användas under t.ex. uppkolning där så kallad stop-off pasta används. QuicksilverTM sonden finns i ett flertal utföranden och olika längd. Den kännetecknas av hög värmechockbeständighet och med en design som garanterar hög funktionalitet i atmosfärer för uppkolning, karboniterering samt i applikationer för endogasgeneratorer. Samtliga sonder levereras med 12 månaders garanti. Efter varje renovering eller uppdatering erhålls ett testprotokoll efter provdrift i testugn.

Process-Electronic tillverkar också andra typer av sonder och analysinstrument för olika värmebehandlingsatmosfärer samt styrsystem för värmebehandlingsindustri.

Läs mer

Härdkorgar, roster och fixturer

Nordic Metallurgy erbjuder  härdkorgar, roster och fixturer i värmebeständiga legeringar för alla typer av värmebehandlingar. Vi kan också  specialanpassa och designa fixturer efter kundens speciella krav och önskemål.

Läs mer

Luiso - skyddsfärg

Vid sätthärdning (uppkolning) och nitrer- och nitrokarburering är det ofta önskvärt att inte påverka vissa ytor eller delar på detaljerna. För att undvika att sådana ytor upptar kol eller kväve under processen kan dessa maskeras genom påmålning av en skyddsfärg.

Läs mer

Oljekylare

Många oljekylare som idag är installerade på härdanläggningar är från 70- och 80-talet. Kylkapaciteten är ofta reducerad

på grund av igensättningar. Korrosion kan också orsaka att vatten kommer in i oljan vilket utgör en stor säkerhetsrisk.

Nordic Metallurgy har tillsammans med Alfa Laval tagit fram ett system som ersätter de gamla kylarna samtidigt som vi höjer kyleffekten avsevärt. Kylarna är självklart i rostfritt material och är dessutom dubbelväggiga för att eliminera risken att få in vatten i oljan.

Nordic Metallurgy erbjuder därför kompletta system inklusive pump, filter, kylare samt installation.

Läs mer

Reservdelar till vacuum- och atmosfärsugnar

Genom ledande leverantörer erbjuder Nordic Metallurgy ett brett urval av reservdelar till vacuum- och atmosfärsugnar.

Till atmosfärsugnar kan Nordic Metallurgy leverera t.ex. infodringsmaterial, packningssatser för element, cylindrar, ugnsluckor samt brännare.
Nordic Metallurgy kan leverera allt material och delar till kompletta ugnsrenoveringar.

Läs mer