Oljekylare

Många oljekylare som idag är installerade på härdanläggningar är från 70- och 80-talet. Kylkapaciteten är ofta reducerad

på grund av igensättningar. Korrosion kan också orsaka att vatten kommer in i oljan vilket utgör en stor säkerhetsrisk.

Nordic Metallurgy har tillsammans med Alfa Laval tagit fram ett system som ersätter de gamla kylarna samtidigt som vi höjer kyleffekten avsevärt. Kylarna är självklart i rostfritt material och är dessutom dubbelväggiga för att eliminera risken att få in vatten i oljan.

Nordic Metallurgy erbjuder därför kompletta system inklusive pump, filter, kylare samt installation.