Ugnar

Nordic Metallurgy representerar ett flertal ugnstillverkare och täcker in de flesta typer av ugnar och värme behand­lings processer.
Vi kan erbjuda utrustningar från några av de främsta tillverkarna av atmosfärsugnar och vacuumugnar. Vi förmedlar och handlar också med begagnade ugnar.

Ugnstyper och värmebehandlingsprocesser

Nordic Metallurgy säljer och förmedlar ugnar och värmebehandlingsprocesser, exempelvis:

–          Kammarugnar och ugnslinjer, för kylning i luft, släckning i skyddsatmosfär, olja eller salt.

–          Värmningsugnar för smide.

–          Bandugnar för härdning och anlöpning.

–          Bandugnar för lödning, glödgning, sintring och upplösningsbehandling.

–          Bandugnar för oxidationsprocesser eller reduktion av oxider.

–          Rullhärdugnar och ugnslinjer för härdning, anlöpning, glödgning och sintring.

–          Linkbelt ugnar, stegbalksugnar, genomskjutningsugnar och roterhärdugnar.

–          Vacuumugnar , horisontella och vertikala.

–          Vacuumugnar för lågtrycksuppkolning och nitrerprocesser.

–          Nitrer-och nitrokarbureringsugnar och linjer.

–          Grop- och klockugnar samt vagnugnar.

–          Tvättmaskiner av trum-, band eller gropmodell.

–          Endo- och exogeneratorer, ammoniakkrackers, saltindunstare.