Ugnsservice

Nordic Metallurgy kan erbjuda:

  • Serviceprogram för kammarugnar av olika fabrikat.
  • Syresondservice i direkt samband med servicetillfällena.
  • Renovering av kammarugnar, ommurning och fullständig genomgång av mekanik, el, hydrualik/pneumatik.

Efter genomgången renovering alt. service utför vi inställning utav ugnens atmosfär med gasanalys och kalibrering av syre-sonden. Vi utför också temp eratur kontroll och temperatur jämnhetsmätningar.

Nordic Metallurgy utför också förebyggande och avhjälpande service samt underhåll och renoveringar av vacuumugnar av olika fabrikat.

Service vacuumugnar

Serviceprogram – Periodisk förebyggande service

Akut avhjälpande service

Täthetsprovning -läckageprovning

Temperaturkontroll och temperaturjämnhetsmätning

Vacuumkalibrering

Service av vacuumpumpar – utbytespumpar

Rengöring kylsystem och mekanik etc.

Omisolering och reparationer

Fullständig renovering och omisolering av värmekammareinklusive värmeelement

Underhållsreparation av värmekammare, värmeelement, kylsystem, värmeväxlare, elsystem, styr-

och reglersystem etc.