Utbildning

Utbildning av olika personalkategorier inom industrin sker med hjälp av skräddarsydda utbildningspaket. Utbildningarna är anpassade att täcka de krav som ställs på olika kategorier av personal som arbetar med produktion och processer. Utformning av kurser och utbildningar sker alltid i samråd med kunden.

Några exempel på utbildningar och utbildningområden är:

  • Nitrering och nitrokarburering
  • Sätthärdning och neutralhärdning
  • Utrustningar och arbete i explosionsfarlig miljö
  • Ugnsteknik för operatörer och underhållspersonal